Oblíbené odkazy
V právu je firma neboli obchodní firma název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Obecně se výraz firma používá i jako synonymum slova podnik. Obchodní firma se skládá z kmene a z dodatků. Dodatkem je například označení formy obchodní společnosti („v. o. s.“, „a. s.“ a pod.). V ekonomii firma označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro svoje fungování firma nakupuje služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V reálném životě má firma obyčejně formu obchodní společnosti. V mikroekonomické teorii je chování firmy popisováno teorií firmy.V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace zisku. Přičemž je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy − explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy − (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem firmy může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle firmy lze řadit:    Související články obsahujePortál Ekonomie Dlouhodobě přežít na trhuDosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku)Maximalizace obratuRůst a expanzeSlovo má i své přenesené významy, které nemusí nutně znamenat podnikatelskou či hospodářskou činnost - viz rčení byla to známá firma, jenž označuje nějak známého člověka, který se něčím odlišuje od ostaních lidí apod.